Cung cấp thiết bị máy móc công nghiệp | Linh kiện cơ khí nhập khẩu chất lượng

Cung cấp thiết bị máy móc công nghiệp | Linh kiện cơ khí nhập khẩu chất lượng

Cung cấp thiết bị máy móc công nghiệp | Linh kiện cơ khí nhập khẩu chất lượng

0983972400 - 0984117212
CHỢ CƠ KHÍNhập SĐT để được tư vấn trực tiếp
CHỢ CƠ KHÍ
new

MÁY LÀM KHẨU TRANG Y TẾ TỰ ĐỘNG FLK 120

Mã: FLK 120

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
MÁY LÀM KHẨU TRANG Y TẾ TỰ ĐỘNG FLK 120

MÁY LÀM KHẨU TRANG Y TẾ TỰ ĐỘNG FLK 120

Liên hệ:

 • 4
 • (733)

Mỏ khò típ ngắn Daesung DS-301

Mã: DS-301

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Mỏ khò típ ngắn Daesung DS-301

Mỏ khò típ ngắn Daesung DS-301

Liên hệ:

 • 12
 • (6435)

# Pilot Compact Hydraulic Hose

Mã: # Pilot Compact Hydraulic Hose

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
# Pilot Compact Hydraulic Hose

# Pilot Compact Hydraulic Hose

Liên hệ:

 • 49
 • (5928)
13%

Cưa sắt cầm tay 30mm

Mã: CC096

Giá: 21,000đ

24,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Cưa sắt cầm tay 30mm

Cưa sắt cầm tay 30mm

Giá: 21,000đ

24,000đ

 • 54
 • (6449)
20%

Đèn công cụ L7.5mm, 7A- 250V

Mã: CC095

Giá: 112,000đ

140,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Đèn công cụ L7.5mm, 7A- 250V

Đèn công cụ L7.5mm, 7A- 250V

Giá: 112,000đ

140,000đ

 • 82
 • (6007)
10%

Tay vặnTaro M1-M8

Mã: CC093

Giá: 135,000đ

150,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Tay vặnTaro M1-M8

Tay vặnTaro M1-M8

Giá: 135,000đ

150,000đ

 • 47
 • (6858)
25%

Khóa vòng 12mm x 10mm Toplus

Mã: CC039

Giá: 6,000đ

8,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Khóa vòng 12mm x 10mm Toplus

Khóa vòng 12mm x 10mm Toplus

Giá: 6,000đ

8,000đ

 • 52
 • (6142)
21%

Khóa vòng 30mm x 32mm Toplus

Mã: CC038

Giá: 30,000đ

38,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Khóa vòng 30mm x 32mm Toplus

Khóa vòng 30mm x 32mm Toplus

Giá: 30,000đ

38,000đ

 • 49
 • (5483)
21%

Khóa vòng 27mm x 30mm Toplus

Mã: CC037

Giá: 26,000đ

33,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Khóa vòng 27mm x 30mm Toplus

Khóa vòng 27mm x 30mm Toplus

Giá: 26,000đ

33,000đ

 • 31
 • (6064)

Máy khoan từ MAB 915

Mã: MAB 915

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy khoan từ MAB 915

Máy khoan từ MAB 915

Liên hệ:

 • 157
 • (2061)

Que test nhanh Covid-19 Humansis - Humasis COVID-19 Ag Test

Mã: Humansis

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Que test nhanh Covid-19 Humansis - Humasis COVID-19 Ag Test

Que test nhanh Covid-19 Humansis - Humasis COVID-19 Ag Test

Liên hệ:

 • 53
 • (767)

Béc cắt Plasma - 70A

Mã: Béc cắt Plasma - 70A

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Béc cắt Plasma - 70A

Béc cắt Plasma - 70A

Liên hệ:

 • 50
 • (6087)

Đầu cắt Plasma Aritikel 11.848.42

Mã: Đầu cắt Plasma Aritikel 11.848.42

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Đầu cắt Plasma Aritikel 11.848.42

Đầu cắt Plasma Aritikel 11.848.42

Liên hệ:

 • 50
 • (5363)

Béc Cắt Plasma G - 2727

Mã: Béc Cắt Plasma G - 2727

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Béc Cắt Plasma G - 2727

Béc Cắt Plasma G - 2727

Liên hệ:

 • 50
 • (5748)

Béc cắt Plasma V-3028

Mã: Béc cắt Plasma V-3028

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Béc cắt Plasma V-3028

Béc cắt Plasma V-3028

Liên hệ:

 • 50
 • (5959)

Máy cắt plasma Smart Focus Series 130

Mã: P130

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy cắt plasma Smart Focus Series 130

Máy cắt plasma Smart Focus Series 130

Liên hệ:

 • 117
 • (1443)

Máy hàn Tig Inverter 600ST

Mã: H600ST

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy hàn Tig Inverter 600ST

Máy hàn Tig Inverter 600ST

Liên hệ:

 • 124
 • (1639)

Que test nhanh Covid SGTi-flex COVID-19 Ag Sugentech – Hàn Quốc

Mã: SGTi-flex

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Que test nhanh Covid SGTi-flex COVID-19 Ag Sugentech – Hàn Quốc

Que test nhanh Covid SGTi-flex COVID-19 Ag Sugentech – Hàn Quốc

Liên hệ:

 • 81
 • (1175)
9%

Lưỡi cưa M42 L2450 27mm x 0.9mm x 12/16TPI Secura HONSBERG

Mã: LC257

Giá: 408,000đ

449,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L2450 27mm x 0.9mm x 12/16TPI Secura HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L2450 27mm x 0.9mm x 12/16TPI Secura HONSBERG

Giá: 408,000đ

449,000đ

 • 65
 • (9750)

Que test nhanh Covid-19 Biocredit - Hàn Quốc

Mã: Biocredit

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Que test nhanh Covid-19 Biocredit - Hàn Quốc

Que test nhanh Covid-19 Biocredit - Hàn Quốc

Liên hệ:

 • 51
 • (373)

Tăm bông lấy dịch tỵ hầu

Mã:

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Tăm bông lấy dịch tỵ hầu

Tăm bông lấy dịch tỵ hầu

Liên hệ:

 • 82
 • (974)
11%

Lưỡi cưa M42 L1130 13mm x 0.6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Mã: LC1130

Giá: 204,000đ

230,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L1130 13mm x 0.6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L1130 13mm x 0.6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Giá: 204,000đ

230,000đ

 • 6
 • (4272)
14%

Lưỡi cưa M42 L1140 13mm x 0.6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Mã: LC1140

Giá: 206,000đ

240,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L1140 13mm x 0.6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L1140 13mm x 0.6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Giá: 206,000đ

240,000đ

 • 8
 • (4318)
13%

Lưỡi cưa M42 L1260 13mm x 0.6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Mã: LC1260

Giá: 227,000đ

260,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L1260 13mm x 0.6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L1260 13mm x 0.6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Giá: 227,000đ

260,000đ

 • 6
 • (4305)
13%

Lưỡi cưa M42 L1440 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Mã: LC1440

Giá: 260,000đ

300,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L1440 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L1440 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Giá: 260,000đ

300,000đ

 • 7
 • (3981)
14%

Lưỡi cưa M42 L1625 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Mã: LC1625

Giá: 293,000đ

340,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L1625 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L1625 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Giá: 293,000đ

340,000đ

 • 4
 • (4222)
14%

Lưỡi cưa M42 L1630 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Mã: LC1630

Giá: 294,000đ

340,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L1630 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L1630 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Giá: 294,000đ

340,000đ

 • 5
 • (4723)
13%

Lưỡi cưa M42 L1635 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Mã: LC1635

Giá: 295,000đ

340,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L1635 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L1635 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Giá: 295,000đ

340,000đ

 • 53
 • (2494)
13%

Lưỡi cưa M42 L1650 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Mã: LC1650

Giá: 297,000đ

340,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L1650 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L1650 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Giá: 297,000đ

340,000đ

 • 4
 • (4278)
13%

Lưỡi cưa M42 L1735 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Mã: LC1735

Giá: 313,000đ

360,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L1735 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L1735 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Giá: 313,000đ

360,000đ

 • 3
 • (4054)
14%

Lưỡi cưa M42 L1770 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Mã: LC1770

Giá: 319,000đ

370,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L1770 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L1770 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Giá: 319,000đ

370,000đ

 • 3
 • (4212)

Lưỡi cưa M42 L1780 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Mã: LC1780

Giá: 321,000đ

370đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L1780 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L1780 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Giá: 321,000đ

370đ

 • 5
 • (3871)
14%

Lưỡi cưa M42 L1820 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Mã: LC1820

Giá: 328,000đ

380,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L1820 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L1820 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Giá: 328,000đ

380,000đ

 • 4
 • (3823)
13%

Lưỡi cưa M42 L1840 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Mã: LC1840

Giá: 332,000đ

380,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L1840 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L1840 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Giá: 332,000đ

380,000đ

 • 5
 • (4317)
12%

Lưỡi cưa M42 L1855 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Mã: LC1855

Giá: 334,000đ

380,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L1855 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L1855 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Giá: 334,000đ

380,000đ

 • 3
 • (4146)
13%

Lưỡi cưa M42 L2360 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Mã: LC2360

Giá: 425,000đ

490,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L2360 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L2360 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Giá: 425,000đ

490,000đ

 • 5
 • (3858)
13%

Lưỡi cưa M42 L30000 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Mã: LC30000

Giá: 5,400,000đ

6,210,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L30000 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L30000 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Giá: 5,400,000đ

6,210,000đ

 • 5
 • (4557)
13%

Lưỡi cưa M42 L100000 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Mã: LC100000

Giá: 18,000,000đ

20,700,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L100000 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L100000 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Giá: 18,000,000đ

20,700,000đ

 • 5
 • (4221)

Que test nhanh Covid-19 Humansis - Humasis COVID-19 Ag Test

Mã: Humansis

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Que test nhanh Covid-19 Humansis - Humasis COVID-19 Ag Test

Que test nhanh Covid-19 Humansis - Humasis COVID-19 Ag Test

Liên hệ:

 • 53
 • (767)

Que test nhanh Covid SGTi-flex COVID-19 Ag Sugentech – Hàn Quốc

Mã: SGTi-flex

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Que test nhanh Covid SGTi-flex COVID-19 Ag Sugentech – Hàn Quốc

Que test nhanh Covid SGTi-flex COVID-19 Ag Sugentech – Hàn Quốc

Liên hệ:

 • 81
 • (1175)

Que test nhanh Covid-19 Biocredit - Hàn Quốc

Mã: Biocredit

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Que test nhanh Covid-19 Biocredit - Hàn Quốc

Que test nhanh Covid-19 Biocredit - Hàn Quốc

Liên hệ:

 • 51
 • (373)

Tăm bông lấy dịch tỵ hầu

Mã:

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Tăm bông lấy dịch tỵ hầu

Tăm bông lấy dịch tỵ hầu

Liên hệ:

 • 82
 • (974)
new

MÁY LÀM KHẨU TRANG Y TẾ TỰ ĐỘNG FLK 120

Mã: FLK 120

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
MÁY LÀM KHẨU TRANG Y TẾ TỰ ĐỘNG FLK 120

MÁY LÀM KHẨU TRANG Y TẾ TỰ ĐỘNG FLK 120

Liên hệ:

 • 4
 • (733)
new

MÁY CƯA VÒNG MINI

Mã:

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
MÁY CƯA VÒNG MINI

MÁY CƯA VÒNG MINI

Liên hệ:

 • 16
 • (8329)

Máy cưa vòng U 2030

Mã: Máy cưa vòng U2030

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy cưa vòng U 2030

Máy cưa vòng U 2030

Liên hệ:

 • 71
 • (9702)

Máy cưa vòng G320

Mã: G320

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy cưa vòng G320

Máy cưa vòng G320

Liên hệ:

 • 96
 • (10409)

Máy cưa vòng G300

Mã: G300

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy cưa vòng G300

Máy cưa vòng G300

Liên hệ:

 • 101
 • (9870)

Máy cưa vòng C- 800 DMNC

Mã: Máy cưa vòng C-800 DMNC nhập khẩu nguyên chiếc

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy cưa vòng C- 800 DMNC

Máy cưa vòng C- 800 DMNC

Liên hệ:

 • 98
 • (10873)

Máy cưa vòng G520

Mã: Máy cưa vòng Golden saws G520

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy cưa vòng G520

Máy cưa vòng G520

Liên hệ:

 • 88
 • (10634)
11%

Lưỡi cưa M51 L4880 41mm x 1.3mm x 1.5/2TPI Aurum HONSBERG

Mã: LC484

Giá: 1,773,000đ

1,986,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M51 L4880 41mm x 1.3mm x 1.5/2TPI Aurum HONSBERG

Lưỡi cưa M51 L4880 41mm x 1.3mm x 1.5/2TPI Aurum HONSBERG

Giá: 1,773,000đ

1,986,000đ

 • 54
 • (9707)
11%

Lưỡi cưa M51 L4885 41mm x 1.3mm x 2/3TPI Aurum HONSBERG

Mã: LC486

Giá: 1,774,000đ

1,987,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M51 L4885 41mm x 1.3mm x 2/3TPI Aurum HONSBERG

Lưỡi cưa M51 L4885 41mm x 1.3mm x 2/3TPI Aurum HONSBERG

Giá: 1,774,000đ

1,987,000đ

 • 53
 • (9118)
10%

Lưỡi cưa M51 L5020 41mm x 1.3mm x 2/3TPI Aurum HONSBERG

Mã: LC487

Giá: 1,823,000đ

2,024,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M51 L5020 41mm x 1.3mm x 2/3TPI Aurum HONSBERG

Lưỡi cưa M51 L5020 41mm x 1.3mm x 2/3TPI Aurum HONSBERG

Giá: 1,823,000đ

2,024,000đ

 • 52
 • (8829)
11%

Lưỡi cưa M51 L5150 41mm x 1.3mm x 2/3TPI Aurum HONSBERG

Mã: LC492

Giá: 1,871,000đ

2,096,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M51 L5150 41mm x 1.3mm x 2/3TPI Aurum HONSBERG

Lưỡi cưa M51 L5150 41mm x 1.3mm x 2/3TPI Aurum HONSBERG

Giá: 1,871,000đ

2,096,000đ

 • 53
 • (9045)
11%

Lưỡi cưa M42 L1130 13mm x 0.6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Mã: LC1130

Giá: 204,000đ

230,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L1130 13mm x 0.6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L1130 13mm x 0.6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG

Giá: 204,000đ

230,000đ

 • 6
 • (4272)
9%

Lưỡi cưa M42 L4240 34mm x 1.1mm x 3/4TPI Secura HONSBERG

Mã: LC399

Giá: 947,000đ

1,042,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L4240 34mm x 1.1mm x 3/4TPI Secura HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L4240 34mm x 1.1mm x 3/4TPI Secura HONSBERG

Giá: 947,000đ

1,042,000đ

 • 54
 • (10042)

Lưỡi cưa M42 L1470 13mm x 0.6mm x 14TPI Spectra HONSBERG

Mã: LC049

Giá: 228,000đ

228,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L1470 13mm x 0.6mm x 14TPI Spectra HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L1470 13mm x 0.6mm x 14TPI Spectra HONSBERG

Giá: 228,000đ

228,000đ

 • 4
 • (7289)

Lưỡi cưa M51 L4080 34mm x 1.1mm x 3/4TPI Duratec HONSBERG

Mã: LC386

Giá: 1,142,000đ

1,142,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M51 L4080 34mm x 1.1mm x 3/4TPI Duratec HONSBERG

Lưỡi cưa M51 L4080 34mm x 1.1mm x 3/4TPI Duratec HONSBERG

Giá: 1,142,000đ

1,142,000đ

 • 125
 • (9192)

Lưỡi cưa M42 L3740 27mm x 0.9mm x 3/4TPI Secura HONSBERG

Mã: LC353

Giá: 685,000đ

685,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Lưỡi cưa M42 L3740 27mm x 0.9mm x 3/4TPI Secura HONSBERG

Lưỡi cưa M42 L3740 27mm x 0.9mm x 3/4TPI Secura HONSBERG

Giá: 685,000đ

685,000đ

 • 97
 • (9102)

Máy cắt Plasma 100i Kjellberg

Mã: P100i

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy cắt Plasma 100i Kjellberg

Máy cắt Plasma 100i Kjellberg

Liên hệ:

 • 67
 • (1490)

Máy Plasma 130 neo Kjellberg

Mã: P130

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy Plasma 130 neo Kjellberg

Máy Plasma 130 neo Kjellberg

Liên hệ:

 • 68
 • (1280)

Máy cắt Plasma 80i Kjellberg

Mã: P80i

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy cắt Plasma 80i Kjellberg

Máy cắt Plasma 80i Kjellberg

Liên hệ:

 • 123
 • (1176)

Máy cắt Plasma 450 Kjellberg

Mã: P450

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy cắt Plasma 450 Kjellberg

Máy cắt Plasma 450 Kjellberg

Liên hệ:

 • 122
 • (1371)

Máy cắt plasma Smart Focus Series 300

Mã: P300

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy cắt plasma Smart Focus Series 300

Máy cắt plasma Smart Focus Series 300

Liên hệ:

 • 129
 • (1526)

Máy cắt plasma Smart Focus Series 400

Mã: P400

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy cắt plasma Smart Focus Series 400

Máy cắt plasma Smart Focus Series 400

Liên hệ:

 • 130
 • (1414)

Máy cắt plasma Smart Focus Series 130

Mã: P130

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy cắt plasma Smart Focus Series 130

Máy cắt plasma Smart Focus Series 130

Liên hệ:

 • 117
 • (1443)

Máy cắt plasma Smart Focus Series200

Mã: P200

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy cắt plasma Smart Focus Series200

Máy cắt plasma Smart Focus Series200

Liên hệ:

 • 103
 • (1401)

Máy cắt Plasma 600 Kjellberg

Mã: P600

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy cắt Plasma 600 Kjellberg

Máy cắt Plasma 600 Kjellberg

Liên hệ:

 • 54
 • (1338)

Máy cắt Plasma 1600 Kjellberg

Mã: P1600

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy cắt Plasma 1600 Kjellberg

Máy cắt Plasma 1600 Kjellberg

Liên hệ:

 • 7
 • (1217)

Máy hàn inverter 500SC

Mã: H500SC

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy hàn inverter 500SC

Máy hàn inverter 500SC

Liên hệ:

 • 65
 • (1517)

Máy hàn inverter 300SC

Mã: H300SC

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy hàn inverter 300SC

Máy hàn inverter 300SC

Liên hệ:

 • 62
 • (1400)

Máy hàn CO2 - 800JC

Mã: H800JC

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy hàn CO2 - 800JC

Máy hàn CO2 - 800JC

Liên hệ:

 • 123
 • (1363)

Máy hàn S.C.R CO2/MAG 650JC

Mã: H650JC

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy hàn S.C.R CO2/MAG 650JC

Máy hàn S.C.R CO2/MAG 650JC

Liên hệ:

 • 115
 • (1352)

Máy hàn CO2 500JC

Mã: Máy hàn nhập khẩu - 500JC

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy hàn CO2 500JC

Máy hàn CO2 500JC

Liên hệ:

 • 125
 • (1330)

Máy hàn Tig Inverter 600ST

Mã: H600ST

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy hàn Tig Inverter 600ST

Máy hàn Tig Inverter 600ST

Liên hệ:

 • 124
 • (1639)

Máy hàn Tig Inverter 500ST

Mã: H500ST

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy hàn Tig Inverter 500ST

Máy hàn Tig Inverter 500ST

Liên hệ:

 • 102
 • (1248)

Máy hàn Tig Inverter 350ST

Mã: H350ST

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy hàn Tig Inverter 350ST

Máy hàn Tig Inverter 350ST

Liên hệ:

 • 97
 • (1288)

Máy hàn Tig Inverter 300ST

Mã: H300ST

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy hàn Tig Inverter 300ST

Máy hàn Tig Inverter 300ST

Liên hệ:

 • 57
 • (1366)

Máy khoan từ MAB 915

Mã: MAB 915

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy khoan từ MAB 915

Máy khoan từ MAB 915

Liên hệ:

 • 157
 • (2061)

Máy khoan từ MAB 5000

Mã: MAB 5000

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy khoan từ MAB 5000

Máy khoan từ MAB 5000

Liên hệ:

 • 111
 • (1004)

Máy khoan từ MAB 155

Mã: MAB 155

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy khoan từ MAB 155

Máy khoan từ MAB 155

Liên hệ:

 • 112
 • (1007)

Máy khoan từ MAB 845

Mã: MAB 845

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy khoan từ MAB 845

Máy khoan từ MAB 845

Liên hệ:

 • 125
 • (1093)

Máy khoan từ MAB 525SB

Mã: MAB 525SB

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy khoan từ MAB 525SB

Máy khoan từ MAB 525SB

Liên hệ:

 • 116
 • (938)

Máy khoan từ MAB 1300

Mã: MAB 1300

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy khoan từ MAB 1300

Máy khoan từ MAB 1300

Liên hệ:

 • 119
 • (989)

Máy khoan từ MAB 100K

Mã: MAB 100K

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy khoan từ MAB 100K

Máy khoan từ MAB 100K

Liên hệ:

 • 94
 • (1025)

Máy khoan từ MAB 455SB

Mã: MAB 455SB

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Máy khoan từ MAB 455SB

Máy khoan từ MAB 455SB

Liên hệ:

 • 100
 • (997)

Que thổi than nhập khẩu Gouging Carbon ( Ø10 x 305 mm)

Mã: Que thổi than Gouging Carbon ( Ø10 x 305)

Giá: 8,400đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Que thổi than nhập khẩu Gouging Carbon ( Ø10 x 305 mm)

Que thổi than nhập khẩu Gouging Carbon ( Ø10 x 305 mm)

Giá: 8,400đ

 • 14
 • (6093)

# 40010 Pressure Washer Hose

Mã: # 40010 Pressure Washer Hose

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
# 40010 Pressure Washer Hose

# 40010 Pressure Washer Hose

Liên hệ:

 • 49
 • (5994)

# 55010 Medium Pressure Hose

Mã: # 55010 Medium Pressure Hose

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
# 55010 Medium Pressure Hose

# 55010 Medium Pressure Hose

Liên hệ:

 • 49
 • (6055)

# 10016 Compact Hydraulic Hose

Mã: # 10016 Compact Hydraulic Hose

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
# 10016 Compact Hydraulic Hose

# 10016 Compact Hydraulic Hose

Liên hệ:

 • 52
 • (5721)

# 10020 Hydraulic Hose

Mã: 10020

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
# 10020 Hydraulic Hose

# 10020 Hydraulic Hose

Liên hệ:

 • 49
 • (6379)

Ống phun cát #10010 Hydraulic Hose

Mã: 10010

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Ống phun cát #10010 Hydraulic Hose

Ống phun cát #10010 Hydraulic Hose

Liên hệ:

 • 44
 • (5614)
30%

Mũi mài hợp kim SF - 5M

Mã: CC019

Giá: 79,000đ

113,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Mũi mài hợp kim SF - 5M

Mũi mài hợp kim SF - 5M

Giá: 79,000đ

113,000đ

 • 48
 • (6243)
31%

Mũi mài hợp kim SC - 5M

Mã: CC016

Giá: 75,000đ

108,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Mũi mài hợp kim SC - 5M

Mũi mài hợp kim SC - 5M

Giá: 75,000đ

108,000đ

 • 35
 • (6478)
30%

Mũi mài hợp kim SH - 6M

Mã: CC011

Giá: 150,000đ

215,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Mũi mài hợp kim SH - 6M

Mũi mài hợp kim SH - 6M

Giá: 150,000đ

215,000đ

 • 43
 • (6142)
30%

Mũi mài hợp kim SG - 3M

Mã: CC007

Giá: 55,000đ

79,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Mũi mài hợp kim SG - 3M

Mũi mài hợp kim SG - 3M

Giá: 55,000đ

79,000đ

 • 2
 • (7254)
30%

Mũi mài hợp kim SF - 6M

Mã: CC006

Giá: 129,000đ

185,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Mũi mài hợp kim SF - 6M

Mũi mài hợp kim SF - 6M

Giá: 129,000đ

185,000đ

 • 2
 • (6092)
30%

Mũi mài hợp kim SE - 6M

Mã: CC003

Giá: 133,000đ

190,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Mũi mài hợp kim SE - 6M

Mũi mài hợp kim SE - 6M

Giá: 133,000đ

190,000đ

 • 1
 • (6347)

Điện cực Plasma 150A

Mã: Điện cực Plasma 150A

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Điện cực Plasma 150A

Điện cực Plasma 150A

Liên hệ:

 • 50
 • (5737)

Béc cắt Plasma - 200A -10109

Mã: Béc cắt Plasma - 200A -10109

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Béc cắt Plasma - 200A -10109

Béc cắt Plasma - 200A -10109

Liên hệ:

 • 50
 • (5324)

Béc cắt Plasma 150A - 10109

Mã: Béc cắt Plasma 150A - 10109

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Béc cắt Plasma 150A - 10109

Béc cắt Plasma 150A - 10109

Liên hệ:

 • 50
 • (5041)

Béc cắt Plasma - 70A

Mã: Béc cắt Plasma - 70A

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Béc cắt Plasma - 70A

Béc cắt Plasma - 70A

Liên hệ:

 • 50
 • (6087)

Béc cắt Plasma T3030

Mã: Béc cắt Plasma T3030

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Béc cắt Plasma T3030

Béc cắt Plasma T3030

Liên hệ:

 • 50
 • (5665)

Béc cắt Plasma G - 071

Mã: Đầu cắt Plasma G - 071

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Béc cắt Plasma G - 071

Béc cắt Plasma G - 071

Liên hệ:

 • 50
 • (5701)

Đầu cắt Plasma Aritikel 11.848.42

Mã: Đầu cắt Plasma Aritikel 11.848.42

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Đầu cắt Plasma Aritikel 11.848.42

Đầu cắt Plasma Aritikel 11.848.42

Liên hệ:

 • 50
 • (5363)

Đầu cắt Plasma IEC - 60974 - 7

Mã: Đầu cắt Plasma IEC - 60974 - 7

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Đầu cắt Plasma IEC - 60974 - 7

Đầu cắt Plasma IEC - 60974 - 7

Liên hệ:

 • 50
 • (4940)

Béc cắt Plasma G-4345

Mã: Béc cắt Plasma G-4345

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Béc cắt Plasma G-4345

Béc cắt Plasma G-4345

Liên hệ:

 • 50
 • (5690)

Béc Cắt Plasma G - 2727

Mã: Béc Cắt Plasma G - 2727

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Béc Cắt Plasma G - 2727

Béc Cắt Plasma G - 2727

Liên hệ:

 • 50
 • (5748)

Béc cắt Plasma V-3028

Mã: Béc cắt Plasma V-3028

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Béc cắt Plasma V-3028

Béc cắt Plasma V-3028

Liên hệ:

 • 50
 • (5959)

Béc cắt Plasma V-3000

Mã: Béc cắt Plasma V-3000

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Béc cắt Plasma V-3000

Béc cắt Plasma V-3000

Liên hệ:

 • 50
 • (5460)

Mỏ hàn TIG -350A -WATER

Mã: Mỏ hàn TIG -350A -WATER

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Mỏ hàn TIG -350A -WATER

Mỏ hàn TIG -350A -WATER

Liên hệ:

 • 51
 • (6176)

Mỏ hàn TIG - 500A - AIR

Mã: Mỏ hàn TIG - 500A - AIR

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Mỏ hàn TIG - 500A - AIR

Mỏ hàn TIG - 500A - AIR

Liên hệ:

 • 52
 • (6340)

Mỏ hàn TIG - 500A - WATER

Mã: Mỏ hàn TIG - 500A - WATER

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Mỏ hàn TIG - 500A - WATER

Mỏ hàn TIG - 500A - WATER

Liên hệ:

 • 51
 • (5602)
13%

Thước dây Komelon KMC 38RB - 5M

Mã: KMC - 38RB - 5M

Giá: 130,000đ

150,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Thước dây Komelon KMC 38RB - 5M

Thước dây Komelon KMC 38RB - 5M

Giá: 130,000đ

150,000đ

 • 79
 • (6890)
5%

Thước dây Komelon KMC 34 - 7.5M

Mã: KMC 34 - 7.5M

Giá: 350,000đ

370,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Thước dây Komelon KMC 34 - 7.5M

Thước dây Komelon KMC 34 - 7.5M

Giá: 350,000đ

370,000đ

 • 79
 • (8004)
6%

Thước dây Komelon KMC - 900R - 30M

Mã: KMC- 900R - 30M

Giá: 300,000đ

320,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Thước dây Komelon KMC - 900R - 30M

Thước dây Komelon KMC - 900R - 30M

Giá: 300,000đ

320,000đ

 • 70
 • (7519)

Điện cực Plasma -Electronde

Mã: Điện cực Plasma -Electronde

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Điện cực Plasma -Electronde

Điện cực Plasma -Electronde

Liên hệ:

 • 50
 • (5106)

Béc cắt Plasma - P80

Mã: Béc cắt Plasma - P80

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Béc cắt Plasma - P80

Béc cắt Plasma - P80

Liên hệ:

 • 50
 • (6117)

Bộ mỏ cắt Plasma 5m - 8m - 10m

Mã: Bộ mỏ cắt Plasma P80- ( 5m - 8m - 10m)

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Bộ mỏ cắt Plasma 5m - 8m - 10m

Bộ mỏ cắt Plasma 5m - 8m - 10m

Liên hệ:

 • 50
 • (5084)

Mỏ cắt Plasma - P80 loại cong

Mã: Mỏ cắt Plasma - P80 loại cong

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Mỏ cắt Plasma - P80 loại cong

Mỏ cắt Plasma - P80 loại cong

Liên hệ:

 • 50
 • (4973)

Mỏ cắt PLasma - P80 loại thẳng

Mã: Mỏ cắt PLasma - P80 loại thẳng

Liên hệ:

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Mỏ cắt PLasma - P80 loại thẳng

Mỏ cắt PLasma - P80 loại thẳng

Liên hệ:

 • 50
 • (5363)
30%

Mũi mài hợp kim SG - 6M

Mã: Mũi mài hợp kim SG - 6M

Giá: 119,000đ

170,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Mũi mài hợp kim SG - 6M

Mũi mài hợp kim SG - 6M

Giá: 119,000đ

170,000đ

 • 52
 • (6075)

Que thổi than Gouging Carbon ( Ø12 x 305)

Mã: Que thổi than Gouging Carbon ( Ø12 x 305)

Giá: 12,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Que thổi than Gouging Carbon ( Ø12 x 305)

Que thổi than Gouging Carbon ( Ø12 x 305)

Giá: 12,000đ

 • 86
 • (5831)
33%

Que thổi than nhập khẩu Gouging Carbon (Ø6x 305)

Mã: Que thổi than Gouging Carbon ( Ø6x 305)

Giá: 3,700đ

5,500đ

Thêm vào giỏ hàng
Thêm vào yêu thích
Que thổi than nhập khẩu Gouging Carbon (Ø6x 305)

Que thổi than nhập khẩu Gouging Carbon (Ø6x 305)

Giá: 3,700đ

5,500đ

 • 85
 • (6481)
Copyright © Chocokhi.vn| Design by Nina | Privacy Policy | Terms & Conditions