Cung cấp thiết bị máy móc công nghiệp | Linh kiện cơ khí nhập khẩu chất lượng

Cung cấp thiết bị máy móc công nghiệp | Linh kiện cơ khí nhập khẩu chất lượng

Cung cấp thiết bị máy móc công nghiệp | Linh kiện cơ khí nhập khẩu chất lượng

0984117212 - 0983972400
Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

 

 1/Mục đích áp dụng

 

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website www.chocokhi.vn thuộc quyền sở hữu của chocokhi.vn

Chính Sách này mô tả cách chocokhi.vn  tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên chocokhi.vn (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên chocokhi.vn  được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách.

 

 

2/ Quy định cụ thể 

 

2.1  Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

 

- Mọi thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và chocokhi.vn đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của chocokhi.vn

- chocokhi.vn có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin khách hàng. Chocokhi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của chocokhi.vn. Khi thu thập dữ liệu, chocokhi.vn thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ.

- chocokhi.vn không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên website

- Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ  Thông Tin Cá Nhân và truy cập của quý khách để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc .

 

2.2. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

 

- chocokhi.vn có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

  • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào chocokhi.vn
  • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với chocokhi.vn
  • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

 

2.3 Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

- chocokhi.vn không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để chocokhi.vn cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

- Ngoài các trường hợp nêu trên, chocokhi.vn sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba.

 

2.4 Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi

Hotline : 0983 972 400

hoặc gửi email đến địa chỉ: cskh@chocokhi.vn

Copyright © Chocokhi.vn| Design by Nina | Privacy Policy | Terms & Conditions